Saturday, July 11, 2009

Obama, Sarkozy discuss the G8 girl

Obumma

Was it G8 or G5 or G14? Whatever it was, but it was all bout G(irl).

2 Comments:

Anonymous said...

Jahan Teri Yeh Nazar hai. Meri Jaan Mujhe khabar hai :-) Oh-Bama,yeh kya kar rahe ho??

sambha said...

yeh sar-khozi ki khoobsurat chaal hai, Yo-bama ka dhyan sar-khozi ki biwi se hatane ke liye..

ab obama ko biwi ki maar padegi aur sarkhozi mannu papaji ko plane-bum-reactor bech dega.

Post your Comment, real or fake...